Welcome to website 7.class

Hodiny

Kalendár

.:Rozvrh hodín:.

 
Slovenský jazyk Matematika Telesná výchova Anglický jazyk Zemepis Dejepis
Náboženská výchova Slovenský jazyk Matematika Prírodopis

Technícka Informatika

Technická Informatika 

Zemepis Slovenský jazyk Matematika Anglický jazyk Fyzika Telesná výchova
Matematika Literatúra Prírodopis Hudobná výchova Vytvarná výchova  
Literatúra Matematika Dejepis Anglický jazyk Fyzika Občianská výchova
 
Creation a.s.